Brändin rakentaminen

Brändi on se lisäarvo, jonka kuluttaja on valmis maksamaan lisää verrattuna tavalliseen, nimettömään tuotteeseen, joka kuitenkin täyttää saman tarkoituksen. Merkitön tuote on vain hyödyke. Tuotteita tarvitaan, brändejä halutaan. Suunnittelen kohderyhmälle suunnattuja, erottuvia ja houkuttelevia kokonaisuuksia, jotka tukevat yrityksen arvoja ja lupauksia.

Visuaalisen ilmeen suunnittelu

Visuaalinen ilme rakentuu logosta, väreistä, fonteista sekä muista elementeistä, kuten valokuvista ja kuvituksesta. Hyvin suunniteltu ilme auttaa yritystä ja tuotteita erottumaan. Suunnittelen pelkistettyjä, selkeitä ja aikaa kestäviä visuaalisia ilmeitä.

Verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivujen suunnittelun lähtökohtia ovat selkeys, käytettävyys ja päivitettävyys. Suunnitteluvaiheessa luodaan visuaalinen ilme sekä toiminnallinen rakenne sivustolle. Suunnittelen yksinkertaisia ja käyttäjäystävällisiä verkkosivuja, jotka tukevat yrityksen visuaalista ilmettä. Verkkosivut voidaan tehdä myös valmiille teemapohjalle.

Pakkausmuotoilu

Pakkausten ulkoasu ja mielikuva valmistajasta vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. Suunnittelen käyttäjäystävällisiä, informatiivisia ja omaleimaisia pakkauksia, jotka erottuvat edukseen kilpailijoista. Tavoitteena on luoda pelkistettyjä, selkeitä ja käytännöllisiä ratkaisuja niin pakkauksen rakenteessa, muodossa kuin pakkausgrafiikassakin.

Valokuvaus

Rakkaasta harrastuksesta on tullut ajan saatossa osa työtäni blogin myötä. Valokuvaan pääosin tiloja ja tuotteita. Otan kuvat lähes aina luonnonvalossa, jotta tunnelma kuvassa on mahdollisimman luonnollinen. Teen kevyttä stailausta minimalistisella otteella, jotta kuvista välittyy olennainen.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on tänä päivänä erittäin suosittua ja tehokasta mainontaa. Olen tehnyt useita yhteistöitä eri yritysten kanssa blogissani sekä Instagramissa. Yhteistyö pitää sisällään kuvasuunnittelun, stailauksen, valokuvauksen, kuvankäsittelyn, tekstisisällön sekä jaot.