Visuaalisten ilmeiden suunnittelu

Visuaalinen ilme rakentuu logosta, väreistä, fonteista sekä muista elementeistä, kuten valokuvista ja kuvituksesta. Hyvin suunniteltu ilme auttaa yritystä ja tuotteita erottumaan. Suunnittelen pelkistettyjä, selkeitä ja aikaa kestäviä visuaalisia ilmeitä.

Suunniteltuja logoja täällä

Verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivujen suunnittelun lähtökohtia ovat selkeys, käytettävyys ja päivitettävyys. Suunnitteluvaiheessa luodaan visuaalinen ilme sekä toiminnallinen rakenne sivustolle. Suunnittelen yksinkertaisia ja käyttäjäystävällisiä verkkosivuja, jotka tukevat yrityksen visuaalista ilmettä. Verkkosivut voidaan tehdä myös valmiille teemapohjalle.

Suunnittelemani verkkosivut täällä ja täällä

Pakkausmuotoilu

Pakkausten ulkoasu ja mielikuva valmistajasta vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. Suunnittelen käyttäjäystävällisiä, informatiivisia ja omaleimaisia pakkauksia, jotka erottuvat edukseen kilpailijoista. Tavoitteena on luoda pelkistettyjä, selkeitä ja käytännöllisiä ratkaisuja niin pakkauksen rakenteessa, muodossa kuin pakkausgrafiikassakin.

Suunniteltuja pakkauksia täällä ja täällä

Valokuvaus

Rakkaasta harrastuksesta on tullut ajan saatossa osa työtäni blogin myötä. Valokuvaan pääosin tiloja ja tuotteita. Otan kuvat lähes aina luonnonvalossa, jotta tunnelma kuvassa on mahdollisimman luonnollinen. Teen kevyttä stailausta minimalistisella otteella, jotta kuvista välittyy olennainen.

Valokuvattuja tiloja täällä ja blogissa

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on tänä päivänä erittäin suosittua ja tehokasta. Olen tehnyt useita yhteistöitä eri yritysten kanssa blogissani sekä Instagramissa. Yhteistyö pitää sisällään kuvasuunnittelun, stailauksen, valokuvauksen, kuvankäsittelyn, tekstisisällön sekä jaot.

Kaupallisia yhteistöitä täällä ja täällä